Komunikat Dyrektora Szkoły

W nawiązaniu do komunikatu MEN oraz rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
ulegają zawieszeniu zajęcia szkolne i praktyki zawodowe od 12 do 25 marca 2020 r.


Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki! Prosimy, aby uczniowie odpowiedzialnie wykorzystali czas zawieszenia zajęć. W tym czasie można nadrobić zaległości w nauce. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem MEN dotyczącym nauki zdalnej.

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego nauczyciele będą przesyłać sukcesywnie instrukcje dla uczniów. Materiały dydaktyczne, ćwiczenia i zadania będzie można otrzymać drogą mailową lub za pośrednictwem naszej Szkolnej Platformy e-learningowej
Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.