Bezpieczna Szkoła

Zespół szkół nr 4 w Nowym Sączu otrzymał tytuł i certyfikat ,,Bezpiecznej szkoły” w II Ogólnopolskim konkursie Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń, który realizowany był od 10.10.2012 - 31.04.2013r. Nad prawidłowym przebiegiem działań czuwali dyrektor szkoły mgr Zenon Ćwik oraz koordynator ds. bezpieczeństwa Aleksandra Blecheisen.

W realizację dziesięciu zadań konkursowych była zaangażowana cała społeczność szkolna, a także osoby i instytucje współpracujące ze szkołą.

Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu  przystąpił do II Ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń, którego hasłem jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Konkurs trwa od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

W związku z udziałem w konkursie, w naszej szkole realizowane są zadania, które mają na celu podniesienie bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Pieczę nad realizacją zadań konkursowych sprawuje koordynator ds. bezpieczeństwa Aleksandra Blecheisen.