Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szk. 2018/2019
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:30 - 14:30

13:15 - 17.25

9:40 - 11:30

10:00 - 15:00

8:30-10:30

 

 

Zasoby biblioteki szkolnej

Aktualnie zbiory biblioteczne liczą ok. 19 tys. pozycji, bardzo zróżnicowanych tematycznie, dostosowanych swoim zakresem do potrzeb i zainteresowań czytelnika.

W czytelni udostępniony jest księgozbiór podręczny, zawierający encyklopedie ogólne, różnorodne słowniki do języka polskiego, języków obcych.

Można skorzystać ze zbiorów multimedialnych ( 38 różnorodnych programów edukacyjnych, informatorów na CD-ROM).

Z okazji Roku Sienkiewicza biblioteka organizuje szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości H. Sienkiewicza "Sienkiewiczowskie potyczki",który odbędzie się 19 października (środa) o godz.12.20 w bibliotece szkolnej.

Dnia 27.04.2015 r. odbył się konkurs biblioteki szkolnej o tytuł „ Szkolnego Mistrza Ortografii”.
Pierwsze miejsce zajęła Marta Drabik z klasy I d.
Organizatorami konkursu były: pani Dobrosława Konopacka i pani Aleksandra Ślusarek.

16 stycznia 2015 roku odbył się 1 Szkolny  Konkurs Pięknego Czytania.
Uczniowie zaprezentowali trzy utwory: 1 List do Koryntian-"Hymn o miłości", "Pan od przyrody" Z.Herbert, "Lokomotywa" J.Tuwim.
Jury w składzie: Vice-Dyrektor szkoły I.Kula -przewodniczący, mgr M.Majocha, mgr A.Ślusarek oraz  przedstawicielka samorządu szkolnego Ewelina Filipek.

1 miejsce zajął Rafał Jarosz z kl.4BT
2 miejsce zajęła Katarzyna Chochorowska z kl.2CT
3 miejsce zajęła Natalia Stachoń z kl.2CT
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorami konkursu były nauczycielki p.A.Ślusarek i p.D.Konopacka.