Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

  Przypominam o składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019r. Ostateczny termin upływa 18.02.2019 r. Dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty to siedem dni po ogłoszeniu wyników czyli do 29.03.2019r.

Uzupełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie lub u kierownika szkolenia praktycznego. Aktualne wzory deklaracji są do pobrania w formacie *.pdf lub *.doc spakowane *.zip

egzaminJeszcze nie zakończyła się sesja zimowa a już rozpoczynamy przygotowania do następnej. Poniżej podaję kilka istotnych informacji dotyczących "egzaminów zawodowych". aktualizacja...

Z uwagi na rozpoczynające się egzaminy zawodowe, przypadające w tym roku szkolnym już na wakacjach przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu. Skrócona wersja znajduje się poniżej, pełna na tablicy ogłoszeń .

egzamin

1. Przypominamy, iż sesja styczeń-luty zaczyna się 10.01.2018 r. egzaminem potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna dla modelu D . Szczegółowy harmonogram  znajduje się w kalendarzu -> (link) oraz gablocie KSP. Proszę o zapoznanie się z informacją o przyborach jakie można używać podczas egzaminu (załącznik/gablota). Do egzaminu przystępujemy z dokumentem tożsamości (legitymacja/ dowód osobisty). Skrócony harmonogram egzaminów:
aktualizacja;
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych część pisemna; praktyczna

fundusz

Przypominam, że w ramach projektu "UTWORZENIE CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY RYNKU PRACY" trwa ciągle nabór na kursy i staże dla uczniów naszej szkoły. Lista oferowanych kursów znajduje się na stronie:

Odbiór dokumentów, Egzamin z Kwalifikacji, sesja czerwiec/lipiec 2017r.: piątek 25.08.2017r., godz. 12 -14 u Kierownika Szkolenia Praktycznego. Późniejszy odbiór możliwy w godzinach pracy KSP lub u wychowawcy.