Projekty unijne

Informacja o stypendium dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu pn „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu 10.1.3 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu prowadzonych od października bieżącego roku szkolnego mogą ubiegać się o pomoc stypendialną na zasadach ujętych w regulaminie rekrutacji (załącznik).

W Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu realizowany jest projekt pn „MAŁOPOLSKIE TALENTY”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.

Informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęto już rekrutację do projektu.

staz

Informujemy, że  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w okresie wakacji istnieje możliwość odbycia 4-tygodniowych płatnych praktyk u przedsiębiorców. Wynagrodzenie  ucznia wynosić będzie  ok. 1000 zł, a dla pracodawcy przewidziano kwotę  ok. 800 zł ( istnieje możliwość wskazania przez ucznia wybranego przez niego pracodawcy). Chętni uczniowie technikum proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej. Zapisy prowadzić będzie P. Elżbieta Fałowska.