„Pomyśl o bezpieczeństwie”

Już po raz piąty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Pomyśl o bezpieczeństwie” organizowanym przez Urząd Miasta Nowego Sącza dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta.

W tym roku reprezentowali nas Marcin Duda, Mokołaj Forczek i Przemysław Młynarczyk z klasy 1B1

Celem konkursu była promocja wiedzy o bezpieczeństwie oraz krzewienie wśród młodzieży postaw i zachowań na wypadek różnych zagrożeń.
Uczniowie w ramach konkursu brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i profilaktykę z tereny miasta, m.in.: PSP, Policję, Straż Miejską, Pogotowie Ratunkowe, GOPR, WOPR i inne.

Młodzież spotykała się w soboty na przełomie kwietnia i maja, aby ostatecznie zwyciężyli uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas finału konkursu, który odbył się 24 maja.

Podczas GALI FINAŁOWEJ w sądeckim MOK zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu.

Dziękujemy za udział naszym uczniom.

Opiekunem był mgr Wojciech Kurek.