Terminy praktyk zawodowych

Terminy praktyk zawodowych  w Zespole Szkół nr 4 na rok szkolny 2019/2020

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem praktyk zawodowych na bieżący rok szkolny.

Klasa; kierunek

Termin; miejsce

3A technik elektronik

30.09.- 25.10.2019 r. ; ZPKZ, +umowy z pracodawcami

3F technik transportu kolejowego

30.09.- 25.10.2019 r. ; PKP PLK, 4 tyg.

3B1 technik informatyk

30.09.- 25.10.2019 r. ; ZPKZ, +umowy z pracodawcami

3B2 technik informatyk

28.10.- 22.11.2019 r. ; ZPKZ, +umowy z pracodawcami

3B3 technik informatyk

25.11.- 20.12.2019 r. ZPKZ, +umowy z pracodawcami

2B1 technik informatyk

10.02.- 6.03.2020 r.; ZPKZ

2B2 technik informatyk

9.03.- 3.04.2020 r. ; ZPKZ

2B3 technik informatyk

4.05.- 29.05.2020 r. ; ZPKZ

3D technik usług fryzjerskich

16.03.- 10.04.2020 r. umowy z pracodawcami (ustalić miesiąc przed terminem)

2F technik transportu kolejowego

1.06.- 19.06.2019 r.; PKP PLK, 3 tyg.