RAJD SZKOLNY 2019 - OBIDZA

[ ZAŁĄCZNIKI ]

Samorząd Uczniowski organizuje dla uczniów klas pierwszych rajd na OBIDZĘ

Każda klasa biorąca udział w rajdzie ustala szczegóły ze swoim wychowawcą.

Propozycja tras:

TRASA I: z ostatniego przystanku w Kosarzyskach udajemy się drogą asfaltową na Obidzę – ok. 1 godzina
TRASA II: Piwniczna → Magóry → Obidza → Kosarzyska – ok. 3 godziny
TRASA III: Piwniczna → Niemcowa → Wielki Rogacz → Obidza → Kosarzyska – przejście ok. 3 godziny

Informacje dotyczące rajdu:
1. Rajd odbędzie się 1 października (finał) w dwóch wariantach:

jednodniowy:
01.10.2019r. – koszt ok. 30zł - klasy: 1A, 1C, 1E/F, 1I, IJ, I K/L

dwudniowy:
30.09-01.10.2019r.- klasy: IB, IG
01-02.10.2019r.- klasy: ID, IH
(nocleg → Stanica Harcerska→ centrum Kosarzysk ok.200 m za hotelem Smrek, koszt wraz z pościelą 26 zł., z własnym śpiworem 19zł. ) – koszt rajdu dwudniowego ok. 60zł

2. Rajd jest obowiązkowy dla uczniów klas pierwszych. (uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą uczestniczyć w rajdzie, zgłaszają wychowawcy).
3. Poszczególne klasy idą na rajd wspólnie z wychowawcą i opiekunami, których wyznacza wychowawca: 1 opiekun na 10 uczniów (na wniosek wychowawcy liczba opiekunów może ulec zmianie).
4. Jeśli wychowawca nie może brać udziału w rajdzie. to wyznacza zastępstwo za siebie, tak aby
umożliwić klasie udział w rajdzie. 
5. Dokumentacja rajdu obowiązuje. jak do wycieczek szkolnych + regulamin rajdu podpisany przez uczestników rajdu (regulamin zostanie dostarczony wychowawcom przez opiekuna Samorządu).
6. Każda klasa ma swoją odrębną dokumentację i za jej wypełnienie odpowiada wychowawca.
7. Wypełnioną dokumentację należy złożyć do Wicedyrektora Szkoły – p. Ireneusza Kuli i uzupełnić w dzienniku elektronicznym (w zakładce Wycieczki) najpóźniej do 23 września. 
8. Koszt udziału w rajdzie jednodniowym dla ucznia, to 15 zł (kiełbasa, napoje, drożdżówki oraz opłata za wywóz sprzętu). Dodatkowo uczniowie muszą opłacić przejazd w obie strony do Kosarzysk Pętla. Przejazd organizuje każdy wychowawca indywidualnie lub w porozumieniu z innymi wychowawcami.
Do kosztów w rajdzie dwudniowym należy doliczyć nocleg w cenie 26 zł (z pościelą) lub 19 zł (ze śpiworem).
9. Wykaz wyposażenia apteczki dostarczy wychowawcom Opiekun Samorządu.
10. Finał rajdu (ognisko i konkurencje) odbędzie się na parkingu przy Przełęczy Obidza od około godz.11:30. Przewidywane zakończenie rajdu – godz.15:00 (zejście i powrót). 
11. Wychowawcy klas proszeni są o przypomnienie uczniom o odpowiednim obuwiu, płaszczach przeciwdeszczowych itp.
12. Za organizację finału rajdu na Obidzy odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunem p. Aleksandrą Blecheisen.
13. Tegoroczne konkurencje:
• Trasa + liczebność klasy (im trudniejsza trasa oraz większa liczebność uczniów, tym klasa uzyskuje większą liczbę punktów)
• Znajomość wyposażenia Apteczki I pomocy przedlekarskiej
• Prezentacja klasy (pomysły uczniów np. okrzyk, wiersz, piosenka)
• Dokumentacja rajdu (dowolne pomysły uczniów)

**Szczegóły konkurencji zostaną opublikowana w późniejszym terminie.

Nagrodą za wygrany rajd dla klasy będzie:
WYJŚCIE DO KINA SFINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄD 


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W RAJDZIE WRAZ Z OPŁATĄ I OŚWIADCZENIEM RODZICÓW, PROSZĘ ZŁOŻYĆ DO 19.09.2019r. DO WYCHOWAWCY KLASY, KTÓRY PRZEKAŻE JE OPIEKUNOWI SAMORZĄDU.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW UDOSTĘPNIA WYCHOWAWCA KLASY, DO WYPEŁNIENIA PRZEZ RODZICÓW.