Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 19 kwietnia (poniedziałek) do szkoły na zajęcia praktyczne wracają klasy trzecie (tylko te, które przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec).


Technik usług fryzjerskich, technik informatyk i technik transportu kolejowego mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo natomiast uczniowie z kierunku technik elektronik zostaną powiadomieni przez CKZ w jakim zakresie wracają na zajęcia.

Podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000070101.pdf