Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 26 kwietnia (poniedziałek) zajęcia praktyczne odbywać się będą stacjonarnie dla wszystkich klas. Pozostałe zajęcia odbywać się będą bez zmian według planu na platformie MS Teams.
Uczniowie mający zajęcia na CKZ zostaną poinformowani dodatkowym komunikatem z CKZ

Podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000075201.pdf