Wolontariat

WOLONTARIAT – czy to się opłaca?

Wolontariat to wspaniała przygoda, która pozwala na zamianę dobrych myśli w czyn. Jest szansą na znalezienie się w ciekawych okolicznościach, poznanie nowych ludzi, doświadczenie swoich możliwości i ograniczeń, zdobycie nowych doświadczeń i rozwinięcie wielu umiejętności. Dostarcza też nieprawdopodobnej ilości emocji, wzruszeń. Sprawia, że czujemy się potrzebni  i bardziej szczęśliwi.

Dodatkowo to świetna okazja, by zdobyć doświadczenie zawodowe. Nie trzeba nikogo przekonywać, że coraz więcej firm czy uczelni w procesie rekrutacyjnym zwraca na to uwagę. Będąc wolontariuszem jesteśmy bowiem aktywni, twórczy, umiemy współpracować z ludźmi, realizować konkretne projekty. Wolontariat uczy samodzielności i odpowiedzialności, czyli tego wszystkiego, co później jest potrzebne w pracy zawodowej.

Badania pokazują też, że wolontariusze częściej są optymistami, są skuteczni w działaniu i cechuje ich większa radość życia.

Jeżeli chcesz być wolontariuszem możesz zgłosić się do jednej z poniższych instytucji, bądź do pedagoga szkolnego.

Stowarzyszenie Sursum Corda

Ul. Lwowska 11 (wejście od ul. Zakościelnej)
 
33-300 Nowy Sącz
 
Tel. 018 540 40 40 , kom. 501 316 271
 
www.sc.org.pl

Głównym celem Młodzieżowego Centrum Wolontariatu jest zapewnienie komunikacji osobom potrzebującym, z tymi, którzy tej pomocy mogą i chcą udzielać.

Środowiskowe Centrum Wolontariatu Shalom

Ul. W.Pola  56a
33-300 Nowy Sącz
Tel. 018 443 46 33, kom. 692 897 478

Wolontariat Shalom stara się wychować na wzór Założycielki Sióstr Szkolnych – Błogosławionej Teresy Gerhardinger – w przekonaniu, że przez wewnętrzną przemianę człowieka zmienia się świat.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

Ul. Kunegundy 12a
33-300 Nowy Sącz
Tel. I fax 018 443 49 29, 018 442 00 80

Celem Centrum jest prowadzenie i propagowanie takich form edukacji młodzieży, które zmierzają do wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego, umożliwiając jej również zdobycie praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Fundacja MADA

Al. Wolności 19
33-300 Nowy Sącz
Tel. 018 449 05 10 w godz. 10.00-13.30
www.mada.org.pl

Fundacja MADA prowadzi działania na rzecz osób z autyzmem w różnym wieku.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

Ul. Kościuszki 24
33-300 Nowy Sącz
Tel.  018 442 31 71

Sprawuje opiekę hospicyjną o charakterze domowym.

      

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

Ul. Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
Tel. 018 448 26 10
www.mcksokol.pl

Dają wolontariuszom możliwość uczestnictwa zarówno w codziennej pracy kina, jak i dużych wydarzeniach kulturalnych od kuchni.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Ul. Żywiecka 13, pokój nr 123
33-300 Nowy Sącz
Dyżury: pon. 8.30-12.30, wt. 11.30-14:30
Tel. 018 444 36 23 wew. 32

Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań, dotrzymywanie towarzystwa dzieciom niepełnosprawnym i osobom starszym.

Oddział Caritas przy Parafii Św. Małgorzaty

Pl. Kolegiacki 1
33-300 Nowy Sącz
Tel. 018 443 61 98

Jednym z najważniejszych zadań jest prowadzenie kuchni oraz pomoc materialna i duchowa dla najbardziej zaniedbanej i ubogiej części wspólnoty parafialnej.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. św. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz
telefon/fax: (18) 442 04 17, telefon kom.: 0-606 859762

Praca w świetlicy środowiskowej – pomoc dzieciom w nauce codziennie w godz. 14.00-18.00