Harmonogram rekrutacji

 

- od 26 czerwca do 10 lipca - czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

- od 31 lipca do 4 sierpnia  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- od 13 sierpnia do 18 sierpnia - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje codziennie w powyższych terminach w godzinach od 800 – 1500 z wyłączeniem sobót i niedziel.

 

Prosimy, aby w terminach potwierdzenia woli nauki czyli 13 – 18 sierpnia do szkoły dostarczyć:

- wypełniony kwestionariusz o danych osobowych dostępny (*.docx)

- kartę zdrowia

- zaświadczenie lekarskie

- dwa zdjęcia

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej)

- kartę informacyjną potwierdzenia przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej (wydaje szkoła podstawowa)


Drukuj