POBIERZ NASZ PLAKAT NA REKRUTACJĘ 2022

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Nie masz czasu nas odwiedzić przed wyborem?

Zwiedzaj korytarze i sale wykonując przy tym zadania w naszej grze. POBIERZ GRĘ

 

Dla naszych uczniów oferujemy liczne stypendia i płatne staże! Więcej informacji.

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.