TECHNIKUM NR 4

1. Technik informatyk

Montuj i projektuj lokalne sieci komputerowe. Administruj bazami danych. Twórz aplikacje i strony internetowe.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

2. Technik elektronik

Konstruuj aparaturę elektroniczną z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających programowanie, dobieraj aparaturę i wykonuj pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracowuj dokumentację konstrukcyjną i technologiczną.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

3. Technik usług fryzjerskich


Wykonuj usługi fryzjerskie
Projektuj i wykonuj fryzury


Zgodnie z życzeniem klientów wykonuje: zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy z wykorzystaniem technik masażu, zabiegi chemiczne włosów (trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, rozjaśnianie, dekoloryzacja itp.), strzyżenie włosów (i brody), stylizację fryzur, formowanie fryzur artystycznych, projektowanie fryzur, przedłużanie włosów, dredowanie, zaplatanie warkoczyków afrykańskich, doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury, sposobu pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ponadto, dba o wygląd miejsca pracy; prowadzi rozliczenia z klientami, odpowiada za stan narzędzi pracy, śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

 

4. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Montuj urządzenia sterowania ruchem kolejowym stacyjnym i liniowym.
Przeprowadzaj diagnostykę i utrzymuj w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Kierunek ten daje szansa zatrudnienia w liniach kolejowych w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODZIE

 

5. Technik energetyk

 


Montuj i uruchamiaj urządzenia do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej.
Wykonuj konserwację oraz przeglądy instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej.

Technik energetyk montuje, eksploatuje i kontroluje instalacje elektryczne, elektroenergetyczne i sieci cieplne służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODZIE

 

6. Technik automatyk

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa)."

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODZIE

 


 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 6 w Zespole Szkół nr 4

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Możliwość odbywania zajęć praktycznych w zakładzie pracy! Nauka realizowana jest wtedy w dwóch częściach: praktyczna - jako pracownik młodociany w wybranym zakładzie pracy i teoretyczna - realizowana w szkole.

 

1. Fryzjer

 

 

2. Elektronik

 

 

3. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych