Technik informatyk


Zdobądź umiejętności w zakresie obsługi komputerów, systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac, Android, konfigurowania oprogramowania, budowy sieci komputerowych a także samodzielnego tworzenia programów jako Web Developer, Front-End Developer, podstawy C++.

Kierunek technik informatyk

Technik usług fryzjerskich


Naucz się nowoczesnych technik fryzjerskich i sposobów zarządzania zakładem fryzjerskim. Zdobądź wiedzę, która pozwoli Ci świadczyć usługi fryzjerskie w pełnym zakresie. Projektuj i urządzaj zakład fryzjerski, prowadź promocję i marketing, korzystaj z technik komputerowych w pracy zawodowej.

Kierunek technik usług fryzjerskich

Technik elektronik


Naucz się obsługi, konstruowania i naprawy urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku. Z nami zdobędziesz wiedzę potrzebną do pracy jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

Kierunek technik elektronik

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym


Uzyskaj kwalifikacje aby samodzielnie prowadzić prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.

Kierunek technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik energetyk


Montuj i uruchamiaj urządzenia do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej. Wykonuj konserwację oraz przeglądy instalacji i urządzeń do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej.

Kierunek technik energetyk

Technik automatyk


Montuj, uruchamiaj i obsługuj układy automatyki przemysłowej. Zajmuj się eksploatacją układów automatyki przemysłowej (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).

Kierunek technik automatyk

KALENDARZ

DZIENNIK

PLAN LEKCJI

E-LEARNING

Harmonogram rekrutacji

Informujemy, że od 19 lipca rozpoczął się kolejny etap rekrutacji, który będzie polegał na potwierdzeniu woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Komisja będzie przyjmować kandydatów według następującego harmonogramu:

19 lipca 2022 12.00 – 15.00
20 lipca 2022 08.00 – 15.00
21 lipca 2022 08.00 – 15.00
22 lipca 2022 08.00 – 15.00
25 lipca 2022 08.00 – 15.00

Szczegółowe zasady rekrutacji, terminy i procedury (również procedura odwoławcza) zawarte są w Regulaminie Rekrutacji.

 

 

 

 

ul. Św. Ducha 6
33-300 Nowy Sącz


tel.: 0 - 18 443 78 96
fax: 0 - 18 449 60 88
e-mail: [email protected]