Ezgaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020

 Mimo zawieszenia zajęć trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2020 r. (kwalifikacje jedno i dwuliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
do części pisemnej egzaminu
do części praktycznej egzaminu

Wersja skrócona, egzaminy pisemne w wersji na komputerach

cześć praktyczna: