Godziny pracy

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szk. 2018/2019
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:30 - 15:30

13:15 - 16.15

9:40 - 11:20

9:45 - 14:05

8:30-10:30