Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Miło mi poinformować o terminie wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami.

Dyplomy będą wydawane 24.05.2019 r. w godzinach od 11-14 w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego. Absolwenci, którzy nie odbiorą w tym terminie mogą to zrobić w sekretariacie.