POBIERZ NASZ PLAKAT NA REKRUTACJĘ 2024

REGULAMIN REKRUTACJI

Dokumenty niezbędne do zapisu ucznia:

 

Nie masz czasu nas odwiedzić przed wyborem?

Zwiedzaj korytarze i sale wykonując przy tym zadania w naszej grze. POBIERZ GRĘ

 

Dla naszych uczniów oferujemy liczne stypendia i płatne staże! Więcej informacji.

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.

W naszej szkole uczniowie klas technikum mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach np.:

- doradztwo zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- ECDL
- Matematyka (przygotowanie do matury)
- ICT
- Język obcy zawodowy
- Uprawnienia SEP
- Uprawnienia serwisanta urządzeń komputerowych

- AutoCad
- Grafika komputerowa
- IPC 7711BB7721B Naprawa i modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt drukowanych, elementy SMD
- Kurs fryzjerstwa
- Marketing w branży IT
- staże, wizyty zawodoznawcze

Zdobycie tych uprawnień prywatnie kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. U nas możecie to zrobić za darmo!!! Kursy i szkolenia są finansowane przez Unię Europejską. Każdy dokument potwierdzający uzyskane dodatkowe kwalifikacje jest respektowany na terenie Unii Europejskiej, przez co macie większą perspektywę znalezienia pracy.

Nasza pracownia fryzjerska jest stale doposażona we wszelkie pomoce do nauki zawodu, których zakup pokrywa szkoła! Przychodząc do nas, nie ponosicie jakichkolwiek dalszych wydatków związanych z praktycznym przygotowaniem do zwodu! Pamiętaj, tylko u nas, nie musisz inwestować w kosztowne pomoce związane z odbywaniem praktyki fryzjerskiej!

Chcesz pracować w swoim wymarzonym zawodzie? Nie czekaj, przyjdź do nas!!!

Nie masz czasu nas odwiedzić przed wyborem? Zwiedzaj korytarze i sale wykonując przy tym zadania w naszej grze. POBIERZ GRĘ

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

Baza Szkoły to 19 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, nowoczesne pracownie komputerowe, bogato wyposażone zaplecze fryzjerskie, centrum multimedialne, biblioteka z bogatym księgozbiorem i  stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog szkolny, duża sala gimnastyczna, sklepik, radiowęzeł szkolny.

Od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonuje filia szkoły przy ulicy Jana Kochanowskiego 9. Są tam przede wszystkim prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych. Uczniowie mają tam do dyspozycji 4 pracownie informatyczne, pracownię elektroniczną oraz fryzjerską.

2024/25 - Otwierane kierunki i liczba miejsc

Technikum

Technik informatyk - 2 oddziały - 68 miejsc
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski

Technik programista - 1 oddział - 34 miejsca
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski
Technik elektronik - 0,5 oddziału - 17 miejsc
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski
Technik usług fryzjerskich - 0,5 oddziału - 17 miejsc
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym - 0,5 oddziału - 17 miejsc
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski
Technik energetyk - 0,5 oddziału - 17 miejsc
przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski