POBIERZ NASZ PLAKAT NA REKRUTACJĘ 2023

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Nie masz czasu nas odwiedzić przed wyborem?

Zwiedzaj korytarze i sale wykonując przy tym zadania w naszej grze. POBIERZ GRĘ

 

Dla naszych uczniów oferujemy liczne stypendia i płatne staże! Więcej informacji.

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.

 

TECHNIKUM NR 4

1. Technik informatyk

Montuj i projektuj lokalne sieci komputerowe. Administruj bazami danych. Twórz aplikacje i strony internetowe.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

2. Technik elektronik

Konstruuj aparaturę elektroniczną z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających programowanie, dobieraj aparaturę i wykonuj pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracowuj dokumentację konstrukcyjną i technologiczną.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej. W związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie. Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

3. Technik usług fryzjerskich


Wykonuj usługi fryzjerskie
Projektuj i wykonuj fryzury


Zgodnie z życzeniem klientów wykonuje: zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy z wykorzystaniem technik masażu, zabiegi chemiczne włosów (trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, rozjaśnianie, dekoloryzacja itp.), strzyżenie włosów (i brody), stylizację fryzur, formowanie fryzur artystycznych, projektowanie fryzur, przedłużanie włosów, dredowanie, zaplatanie warkoczyków afrykańskich, doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury, sposobu pielęgnacji włosów i skóry głowy. Ponadto, dba o wygląd miejsca pracy; prowadzi rozliczenia z klientami, odpowiada za stan narzędzi pracy, śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

 

4. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Montuj urządzenia sterowania ruchem kolejowym stacyjnym i liniowym.
Przeprowadzaj diagnostykę i utrzymuj w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Kierunek ten daje szansa zatrudnienia w liniach kolejowych w działach związanych z energetyką, automatyką i sterowaniem , firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowanie produkcją, firmach produkujących sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi oraz ochroną przeciwporażeniową.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODZIE

5. Technik automatyk

Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa)."

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZAWODZIE

 


 

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa matematyczno-informatyczna

Przedmioty rozszerzone:

  • matematyka,
  • informatyka,
  • język angielski,
  • dodatkowe godziny na przedmiot z zakresu nauk geograficznych

Akcja reaktywacja!!! Wracamy do naszej wieloletniej tradycji LO, zdając sobie sprawę, ze nie każdy absolwent szkoły podstawowej wie jaki zawód chce wybrać już teraz. 

Liceum pozwoli na zyskanie czasu do namysłu, jednocześnie pozwalając zdobyć szczegółową wiedzę w trzech najpopularniejszych przedmiotach które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.

Drugim językiem obcym realizowanym w Liceum jest język niemiecki (poziom podstawowy).

W naszej szkole uczniowie klas technikum mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach np.:

- doradztwo zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- ECDL
- Matematyka (przygotowanie do matury)
- ICT
- Język obcy zawodowy
- Uprawnienia SEP
- Uprawnienia serwisanta urządzeń komputerowych

- AutoCad
- Grafika komputerowa
- IPC 7711BB7721B Naprawa i modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt drukowanych, elementy SMD
- Kurs fryzjerstwa
- Marketing w branży IT
- staże, wizyty zawodoznawcze

Zdobycie tych uprawnień prywatnie kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. U nas możecie to zrobić za darmo!!! Kursy i szkolenia są finansowane przez Unię Europejską. Każdy dokument potwierdzający uzyskane dodatkowe kwalifikacje jest respektowany na terenie Unii Europejskiej, przez co macie większą perspektywę znalezienia pracy.

Nasza pracownia fryzjerska jest stale doposażona we wszelkie pomoce do nauki zawodu, których zakup pokrywa szkoła! Przychodząc do nas, nie ponosicie jakichkolwiek dalszych wydatków związanych z praktycznym przygotowaniem do zwodu! Pamiętaj, tylko u nas, nie musisz inwestować w kosztowne pomoce związane z odbywaniem praktyki fryzjerskiej!

Chcesz pracować w swoim wymarzonym zawodzie? Nie czekaj, przyjdź do nas!!!

Nie masz czasu nas odwiedzić przed wyborem? Zwiedzaj korytarze i sale wykonując przy tym zadania w naszej grze. POBIERZ GRĘ

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

Baza Szkoły to 19 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, nowoczesne pracownie komputerowe, bogato wyposażone zaplecze fryzjerskie, centrum multimedialne, biblioteka z bogatym księgozbiorem i  stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog szkolny, duża sala gimnastyczna, sklepik, radiowęzeł szkolny.

Od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonuje filia szkoły przy ulicy Jana Kochanowskiego 9. Są tam przede wszystkim prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych. Uczniowie mają tam do dyspozycji 4 pracownie informatyczne, pracownię elektroniczną oraz fryzjerską.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji

Informujemy, że od 23 czerwca rozpoczynają się dyżury komisji rekrutacyjnej. Komisja będzie czekać na Państwa w dni robocze. Zapraszamy według następującego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy:

23 czerwca - godz. 1000 - 1400

26 czerwca do 4 lipca godz. 900 - 1200

5 do 10 lipca - godz. 900- 1400

19 lipca - godz 1200 - 1500

20 do 26 lipca - 800 - 1500

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

28 lipca do 4 sierpnia godz 1000 - 1200

14 sierpnia godz 1000 - 1200

16 do 21 sierpnia godz 1000 - 1200