Harmonogram rekrutacji

 

- od 26 czerwca do 10 lipca - czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

- od 31 lipca do 4 sierpnia  - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

- od 13 sierpnia do 18 sierpnia - potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej

 

Komisja Rekrutacyjna pracuje codziennie w powyższych terminach w godzinach od 800 – 1500 z wyłączeniem sobót i niedziel.

REKRUTACJA


[ Regulamin Rekrutacji ]

Wybierając kierunek „kolejowy” masz możliwość otrzymania stypendium fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz pracę w jednostkach organizacyjnych Spółki.

regulamin programu stypendialnego ]

  

 

  

1. Technik transportu kolejowego

Zajmuje się m.in. organizowaniem oraz prowadzeniem ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu oraz obsługą urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

2. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Potrafi wykonywać i nadzorować prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia

 

3. Technik informatyk

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw – zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych.

Wybierając ten kierunek kształcenia zdobędziesz szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystywania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów. Nie będzie Ci obca obsługa urządzeń techniki komputerowej – poznasz budowę, zasady działania i zastosowanie typowych elementów i układów, systemy mikroprocesorowe, płyty główne, pamięci dyskowe, karty graficzne oraz urządzenia multimedialne. Zajmiesz się również tworzeniem i konfigurowaniem sieci komputerowych oraz administrowaniem nimi.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

4. Technik elektronik

Jest to zawód przyszłości, bo w chwili obecnej nie ma zbyt wielu urządzeń, w których nie znalazłaby się odrobina elektroniki. Dlatego elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał m.in. konstruować aparaturę elektroniczną z wykorzystaniem techniki komputerowej i programów wspomagających programowanie, dobrać aparaturę i wykonać pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, opracować dokumentację konstrukcyjną i technologiczną.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka

 

5. Technik usług fryzjerskich

Od wieków fryzury i makijaż stanowią nieodłączny element mody, który zmienia się wraz z ubiorem i aktualnymi trendami.

Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie. Projektuje i urządza zakład fryzjerski. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Korzysta z technik komputerowych w pracy zawodowej.

Punktowane przedmioty: j. polski, matematyka, j. obcy, technika

 


 

Więcej szczegółowych informacji w Regulaminie Rekrutacji.

 


 

 

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Nr 4?

Uczniowie lubią Szkołę, czują się tutaj bardzo dobrze i bezpiecznie, już po kilku tygodniach nauki odkrywają, że ich wybór był „strzałem w dziesiątkę”, że warto było wybrać tę szkołę i tutaj się uczyć, a przede wszystkim identyfikują się ze swoją „Kolejówką”.

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

W trosce o efekty kształcenia oferujemy bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury, zajęcia artystyczne, dziennikarskie. Szkoła wdraża program „Szkoła bez przemocy”.

W szkole funkcjonuje radiowęzeł ,koło dziennikarskie – prawdziwa kuźnia profesjonalnych dziennikarzy, zespół muzyczny. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie zdobywali uznanie uzyskując nagrody i wyróżnienia.

Baza Szkoły to 19 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, nowoczesne pracownie komputerowe, bogato wyposażone zaplecze fryzjerskie, centrum multimedialne, biblioteka z bogatym księgozbiorem i 5 stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog szkolny, duża sala gimnastyczna, sklepik, radiowęzeł szkolny. Największą zaletą Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu są jednak przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą małą społeczność szkolną.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna. W ZS nr 4 działa wolontariat współpracujący z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Klubem PCK. Młodzież rokrocznie uczestniczy w kwestach na rzecz najuboższych.

W działalności wychowawczej kształtujemy pracowitość, rzetelność, szczerość i wzajemną życzliwość. Prowadzimy także różnorodną działalność profilaktyczną. obecnie Szkoła uczestniczy w akcji "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń".

To wszystko stanowi „magnes”, który przyciągał do nas absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, czego potwierdzeniem jest duża ilość kandydatów i progi punktowe podczas rekrutacji. Kształcenie w naszej szkole może być fascynującą przygodą a efekty są widoczne podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Nasi absolwenci są studentami najlepszych polskich uczelni.

W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Oferta edukacyjna na nadchodzący rok szkolny jest zróżnicowana, zakres przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym jest dostosowany do wymagań narzuconych przez współczesne realia. Każdy kierunek posiada swoją specyfikę i oryginalne rozwiązania stworzone z myślą o jak najlepszym wyposażeniu ucznia w kluczowe kompetencje i umiejętności.

 


 

Nadmieńmy, iż w naszej szkole uczniowie klas technikum mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach np.:

- doradztwo zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- ECDL
- Matematyka (przygotowanie do matury)
- ICT
- Język obcy zawodowy
- Uprawnienia SEP
- Uprawnienia serwisanta urządzeń komputerowych

- AutoCad
- Grafika komputerowa
- IPC 7711BB7721B Naprawa i modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt drukowanych, elementy SMD
- Kurs fryzjerstwa
- Marketing w branży IT
- staże, wizyty zawodoznawcze

Zdobycie tych uprawnień prywatnie kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. U nas możecie to zrobić za darmo!!! Kursy i szkolenia są finansowane przez Unię Europejską. Każdy dokument potwierdzający uzyskane dodatkowe kwalifikacje jest respektowany na terenie Unii Europejskiej, przez co macie większą perspektywę znalezienia pracy.

Nasza pracownia fryzjerska jest stale doposażona we wszelkie pomoce do nauki zawodu, których zakup pokrywa szkoła! Przychodząc do nas, nie ponosicie jakichkolwiek dalszych wydatków związanych z praktycznym przygotowaniem do zwodu! Pamiętaj, tylko u nas, nie musisz inwestować w kosztowne pomoce związane z odbywaniem praktyki fryzjerskiej!

Chcesz pracować w swoim wymarzonym zawodzie? Nie czekaj, przyjdź do nas!!!