Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny

Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu, ul. św Ducha 6 / Kochanowskiego 9, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany (teren wokół budynków szkoły, korytarze w budynkach szkoły i wybrane pracownie komputerowe). Wejście w strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego - PDF