Godziny pracy

Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szk. 2019/2020
 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:00-14:40

15:40-18:00

10:00-13.00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00