Dokumenty dla ucznia/rodzica/opiekuna

Ogólne:


 

Praktyki zawodowe:


 

Ubezpieczenie:


 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe:


 

Matury:


 

Stypendia PKP PLK S.A.:


Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - wnioski do pobrania w sekretariacie

Dokumenty do projektu RCKZ

DOKUMENTY do projektu - "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"


FORMULARZ REKRUTACYJNY - UCZNIA DEKLARUJĄCEGO UDZIAŁ - (*.pdf)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa) - (*.pdf)

Zakres danych osobowych do Centralnego Systemu Teleinformatycznego (Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa) - (*.pdf)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O STATUSIE NA RYNKU PRACY PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE - (*.pdf)

Formularz uzupełniający (Załącznik nr 5„Z” do Regulaminu uczestnictwa) - (*.pdf)

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE - (*.pdf)

INFORMACJA O PRACODAWCY UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STAŻ - (*.docx)

Przykładowo wypełniony formularz rekrutacyjny (nie przepisuj!)

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach zawodowych

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego

Regulamin rekrutacji i udziału w stażach zawodowych oraz udzielania stypendiów stażowych

Umowa trójstronna na realizację stażu

Rezygnacja z udziału w formie wsparcia (Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa) - (*.pdf)

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego (Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa) - (*.pdf)

Dziennik stażu / karta czasu pracy (Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa) - (*.pdf)

 

DOKUMENTY do projektu - "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej"


REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE - (*.pdf)

FORMULARZ REKRUTACYJNY - UCZNIA DEKLARUJĄCEGO UDZIAŁ (aktualizacja z 12.01.2020) - (*.pdf)

FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY - (*.pdf)

INFORMACJA O PRACODAWCY UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STAŻ - (*.docx)

Załączniki niezbędne do projektu - (*.pdf)