Featured

Informacja - profilaktyka jodowa

Zgodnie z wytycznymi w sprawie wydawania preparatu jodku potasu nasza szkoła jest jednym z punktów wydawania tabletek.  W związku z pismem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla zwracamy się z prośbą do rodziców o ewentualne wyrażenie zgody na podanie uczniom tabletek jodku potasu w przypadku zagrożenia radiacyjnego. W chwili obecnej są to działania prewencyjne.

Właściwości, charakterystyka produktu leczniczego oraz broszura informacyjna dotyczącą profilaktyki jodowej w przypadku wystąpienia skażenia radioaktywnego (np. awaria elektrowni). Znajdują się do pobrania poniżej.