Rekrutacja na kursy z projektu RCKZ (elektronicy i informatycy)

Po przerwie wakacyjnej rusza następna edycja kursów.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów. Formularze rekrutacyjne można pobrać z naszej strony i składać w sekretariacie do piątku 8.10.2021 r. lub u prowadzącego kurs.
Jeżeli już byłeś uczestnikiem projektu (staż, praktyka, kurs) to wypełniasz formularz uzupełniający i nic więcej! Terminy kursów ustalą prowadzący w uzgodnieniu z grupą.

Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół nr 4, miasto Nowy Sącz i Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizują projekty :

1. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” - łączna wartość projektu wynosi 4,821,898.26 zł, w tym dofinansowanie z UE 4,098,613.52 zł
2. Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym – łączna wartość projektu wynosi 7 330 644,41 zł, w tym dofinansowanie 6 597 579,97 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Pomoc stypendialna w ramach projektu...

Informacja o stypendium dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu pn „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu 10.1.3 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu prowadzonych od października bieżącego roku szkolnego mogą ubiegać się o pomoc stypendialną na zasadach ujętych w regulaminie rekrutacji (załącznik).

Projekt UE - "Małopolskie Talenty"

W Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu realizowany jest projekt pn „MAŁOPOLSKIE TALENTY”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół.

Projekt UE - "Zwiększenie potencjału ..."

Informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęto już rekrutację do projektu.

DOKUMENTY

Załączniki do kursu na prawo jazdy ---> pobierz

Matematyka drogą do sukcesu

Maturzyści z naszej szkoły w projekcie
„Matematyka drogą do sukcesu – matura Twoim kapitałem”

Już po raz kolejny uczniowie klas maturalnych uczący się w Zespole Szkół nr4 w Nowym Sączu będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu się do matury z matematyki. Będzie to możliwe dzięki współpracy Dyrekcji tejże szkoły z Sądeckim Towarzystwem Edukacyjnym, które już po raz drugi przystępuje do realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej.
27.09.2012 r. w Zespole Szkół nr 4 odbyło się spotkanie organizacyjne inaugurujące projekt pod nazwą „Matematyka drogą do sukcesu – matura Twoim kapitałem”.

 

Obecni na spotkaniu nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice wyrazili ogromne zadowolenie z takiej formy pomocy dla maturzystów.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu zakwalifikowano 36 uczniów ( 3 grupy po 12 osób), którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo a ponadto każdy z nich otrzyma bezpłatnie: zestaw podręczników, zeszyt, kalkulator, pendrive oraz przybory geometryczne.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród uczniów klas maturalnych czego następstwem będzie niewątpliwie lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki i uzyskanie wyższego wyniku.

Zajęcia, prowadzone przez nauczycieli matematyki ZS nr 4 w Nowym Sączu rozpoczynają się 01.10.2012 i będą systematycznie prowadzone do końca kwietnia 2013r. Wszystkie informacje dotyczące projektu umieszczone są na szkolnej tablicy informacyjnej, która znajduje się w Zespole Szkół nr4 w Nowym Sączu oraz na platformie internetowej utworzonej na potrzeby projektu.

Życzymy zatem tegorocznym maturzystom miłej matematycznej atmosfery naukowej na dodatkowych zajęciach a w maju na egzaminie maturalnym najwyższych wyników!
Powodzenia!