Pomoc stypendialna w ramach projektu...

Informacja o stypendium dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu pn „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”

Uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu 10.1.3 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu prowadzonych od października bieżącego roku szkolnego mogą ubiegać się o pomoc stypendialną na zasadach ujętych w regulaminie rekrutacji (załącznik).

Wszyscy uczniowie zainteresowani chęcią skorzystania z tej formy wsparcia proszeni są o wypełnienie Formularza o przyznanie stypendium-załącznik nr1 oraz pozostałych dokumentów umieszczonych w załącznikach w terminie do 19 października 2017r.

Poprawnie wypełnione dokumenty można składać w sekretariacie szkoły oraz do Koordynatora merytorycznego projektu P. Bernadeta Głuch.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z regulaminem przyznawania pomocy stypendialnej.