Deklaracja dostępnosci

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://zsnr4.net

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 18 443 78 96
Fax: +48 18 449 60 88
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Świętego Ducha 6, 33-300 Nowy Sącz

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 - brak tekstu alternatywnego dla zdjęć dodanych w galeriach (brak atrybutu "alt" w galerii dostarczonej jako zewnętrzny moduł)


Ułatwienia na stronie

Strona zsnr4.net posiada następujące ułatwienia:

 • brak kolorów
 • odwrócony kontrast (czarne tło - białe litery)
 • rozjaśniony kontrast
 • możliwość powiększenia i pomniejszania liter na stronie
 • możliwość wyłączenia skryptów na stronie
 • możliwość zatrzymania animacji
 • zoom strony
 • powiększenie kursora
 • sterowanie klawiaturą
 • wyświetlenie tekstów alternatywnych dla obrazów
 • podkreślenie nagłówków lub linków
 • wersja mobilna strony
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-10-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki i obsługiwać stronę za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zenon Ćwik 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 18 443 78 96

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu:

- przy ul. Św. Ducha 6
- przy ul. Kochanowskiego 9

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody, brak wind,
 2. rampa podjazdowa jest dostępna tylko na parterze w budynku przy ul. Św. Ducha 6, do pomieszczeń mają tylko wstęp upoważnione osoby, sale są zamykane na klucz,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne,
 4. brak zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 6. brak parkingu własnego, dostępne parkingi na terenie miasta Nowego Sącza w pobliżu budynków szkoły.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.