Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer24780/public_html/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Zespół Szkół nr 4 - Informacja o formach i rodzajach stypendiów

Informacja o formach i rodzajach stypendiów

Informacja o formach i rodzajach stypendiów przyznawanych w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu:

  1. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w branży administracyjno-usługowej 10 x 5 000,00 zł   suma 50 000,00 zł
  2. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w branży elektryczno-elektronicznej 15 x 5 000,00 suma 75 000,00 zł
  3. Stypendium stażowe w branży administracyjno-usługowej 16 x 2 300,00 zł suma 36 800,00 zł
  4. Stypendium stażowe w branży elektryczno-elektronicznej 71 x 2 300,00 suma 163 300,00 zł
  5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2 x 3 000,00 zł suma 6 000,00 zł
  6. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza ( jednorazowo w czerwcu 2021 r. – 8 x 200,00 zł suma 1 600,00zł )
  7. Stypendium ufundowane przez PKP PLK. Szczegóły --> Szczegóły nt stypendiów / Regulamin

Zgodnie z Regulaminem programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uprzejmie informujemy, że limity stypendystów na rok szkolny 2023/2024 wynoszą: 

  • 4 uczniów na kierunku technik transportu kolejowego,
  • 3 uczniów na kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. 

Powyższe limity dotyczą wszystkich klas na danym kierunku kształcenia.