Informacja o formach i rodzajach stypendiów

Informacja o formach i rodzajach stypendiów przyznawanych w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu w 2021 roku:

  1. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w branży administracyjno-usługowej 10 x 5 000,00 zł   suma 50 000,00 zł
  2. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w branży elektryczno-elektronicznej 15 x 5 000,00 suma 75 000,00 zł
  3. Stypendium stażowe w branży administracyjno-usługowej 16 x 2 300,00 zł suma 36 800,00 zł
  4. Stypendium stażowe w branży elektryczno-elektronicznej 71 x 2 300,00 suma 163 300,00 zł
  5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2 x 3 000,00 zł suma 6 000,00 zł
  6. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza ( jednorazowo w czerwcu 2021 r. – 8 x 200,00 zł suma 1 600,00zł )
  7. Stypendium ufundowane przez PKP PLK: 1 x 450,00 zł, 2 x 250,00 zł, 2 x 350,00 zł (płatne przez 10 miesięcy suma 16 500,00 zł) Informacje o stypendium