egz

Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe) w tym roku wcześniej bo już 1 czerwca. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być trzy lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Deklaracje na sesję czerwiec – lipiec 2022

Przypominamy o złożeniu deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 r. zarówno dla formuły 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) w terminie: do 7 lutego 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2022 r. harmonogram

Po Nowym Roku rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń-luty 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (listy imienne dostępne dla wychowawcy po 15.12.2021r. Teams)

Zgłoszenia do egzaminu zawodowego styczeń-luty 2022, odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy od 8 września w sekretariacie szkoły. Wyniki można poznać logując się indywidualnie  do systemu SIOEPKZ.

Do 15 września 2021 r. należy złożyć deklaracje na sesję styczeń-luty 2022 r. Uczniowie klas trzecich składają deklaracje dla formuły 2019 (nazwa kwalifikacji trzyliterowa, nazwa znajdują się na naszej stronie tu.  Uczniowie którzy zdają  kwalifikacje dwuliterowe składają na formularzu 2017. Proszę uczniów aby podali w e-dzienniku aktualny e-mail gdyż taki będzie wpisany do systemu SIOEPKZ.

Zapraszamy po odbiór dyplomów; plan sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Już można odbierać w godzinach pracy sekretariatu (8-14 godz.) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe technika: elektronika, informatyka, transportu kolejowego oraz usług fryzjerskich. Jeszcze raz gratulujemy osiągniętych wyników.

Plan sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Wyniki egzaminów z sesji styczeń-luty 2021

 Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2021 są dostępne dla uczniów w serwisie https://krakow.epkz.cke.edu.pl. 😍. Gratulujemy !

Informacje o aktywacji konta były wysyłane na emaile podane w edzienniku. W przypadku problemów proszę pisać przez edziennik o reset hasła.
👉 Odbiór świadectw oraz dyplomów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (PP 2012 i PP 2017), certyfikaty kwalifikacji zawodowych będzie możliwy w szkole od 8 kwietnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 lub późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.
👉 W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń –luty 2021 lub nie mogli do niego przystąpić, należy złożyć deklaracje do 8 kwietnia 2021 r. w sekretariacie szkoły.
Wzór deklaracji na stronie szkoły > tu.

Deklaracje na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2021 r.

Do dnia 7 lutego (czyli do piątku 5.02) 2021 r. należy złożyć w sekretariacie deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń –luty 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r.
Wzór deklaracji można pobrać klikając deklaracja do pobrania *.docx lub deklaracja do pobrania *.pdf.
Na stronie w dziale dokumenty /Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe znajdują się również pełne nazwy i oznaczenia kwalifikacji.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021

Mimo zawieszenia zajęć trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2021 r. (kwalifikacje jedno i dwuliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (listy imienne otrzymają wychowawcy po 6.12.2020r.)

Wytyczne dotyczące egzaminów zawodowych dla sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Od 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy zawodowe w pierwszej kolejności egzamin praktyczny w modelu D (dokumentacja).
Podczas egzaminów stosujemy się do wytycznych MEN, GIS, MZ, link do pliku pdf. Proszę o zapoznanie się z tym komunikatem.

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej ‎‎30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:
dowód  tożsamości,
długopis lub pióro z czarnym atramentem ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE (na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd., zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, telefonów komórkowych, maskotek.
Egzamin pisemny 23.06 na stanowiskach komputerowych odbywa się również na ul. Kochanowskiego 9 w sali K6.

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020

 Mimo zawieszenia zajęć trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2020 r. (kwalifikacje jedno i dwuliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (aktualizacja 25.05 Covid19)

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
do części pisemnej egzaminu
do części praktycznej egzaminu