Egzaminy zawodowe sesja czerwiec 2023

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec 2023 r.  Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być dwie lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

Deklaracje na sesję czerwiec 2023r.

Kolejna sesja egzaminacyjne już w czerwcu. Ważną datą jest 7 lutego 2023r. do tego dnia należy złożyć w sekretariacie deklarację na sesję egzaminacyjną czerwcową -dotyczy to uczniów klas trzecich. Przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.
Ogłoszenie wyników sesji styczniowej będzie 31 marca 2023r. Ci którzy będą musieli przystąpić do egzaminu ponownie muszą złożyć deklarację do 7 kwietnia 2023r.
Z uwagi na przypadające ferie od 30 stycznia warto deklarację złożyć przed tym terminem. Proszę wcześniej sprawdzić czy podany w e-dzienniku e-mail jest właściwy gdyż na ten e-mail otrzymacie powiadomienie o dostępie do systemu SIOEPKZ o terminach i wynikach egzaminu.

Egzamin zawodowy sesja zimowa 2023 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń 2023 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być dwie lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

egz

Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe) w tym roku wcześniej bo już 1 czerwca. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być trzy lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Deklaracje na sesję czerwiec – lipiec 2022

Przypominamy o złożeniu deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 r. zarówno dla formuły 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) w terminie: do 7 lutego 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2022 r. harmonogram

Po Nowym Roku rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń-luty 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (listy imienne dostępne dla wychowawcy po 15.12.2021r. Teams)

Zgłoszenia do egzaminu zawodowego styczeń-luty 2022, odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy od 8 września w sekretariacie szkoły. Wyniki można poznać logując się indywidualnie  do systemu SIOEPKZ.

Do 15 września 2021 r. należy złożyć deklaracje na sesję styczeń-luty 2022 r. Uczniowie klas trzecich składają deklaracje dla formuły 2019 (nazwa kwalifikacji trzyliterowa, nazwa znajdują się na naszej stronie tu.  Uczniowie którzy zdają  kwalifikacje dwuliterowe składają na formularzu 2017. Proszę uczniów aby podali w e-dzienniku aktualny e-mail gdyż taki będzie wpisany do systemu SIOEPKZ.

Zapraszamy po odbiór dyplomów; plan sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Już można odbierać w godzinach pracy sekretariatu (8-14 godz.) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe technika: elektronika, informatyka, transportu kolejowego oraz usług fryzjerskich. Jeszcze raz gratulujemy osiągniętych wyników.

Plan sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Wyniki egzaminów z sesji styczeń-luty 2021

 Wyniki egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2021 są dostępne dla uczniów w serwisie https://krakow.epkz.cke.edu.pl. 😍. Gratulujemy !

Informacje o aktywacji konta były wysyłane na emaile podane w edzienniku. W przypadku problemów proszę pisać przez edziennik o reset hasła.
👉 Odbiór świadectw oraz dyplomów potwierdzające kwalifikacje zawodowe (PP 2012 i PP 2017), certyfikaty kwalifikacji zawodowych będzie możliwy w szkole od 8 kwietnia 2021 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 lub późniejszym terminie w godzinach pracy sekretariatu.
👉 W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń –luty 2021 lub nie mogli do niego przystąpić, należy złożyć deklaracje do 8 kwietnia 2021 r. w sekretariacie szkoły.
Wzór deklaracji na stronie szkoły > tu.

Deklaracje na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2021 r.

Do dnia 7 lutego (czyli do piątku 5.02) 2021 r. należy złożyć w sekretariacie deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń –luty 2021 r. do 8 kwietnia 2021 r.
Wzór deklaracji można pobrać klikając deklaracja do pobrania *.docx lub deklaracja do pobrania *.pdf.
Na stronie w dziale dokumenty /Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe znajdują się również pełne nazwy i oznaczenia kwalifikacji.