egz.zawodowy06.2024
Featured

Wyniki sesji zimowej i kolejna czerwcowa 2024r.

Kolejna sesja egzaminacyjne już w czerwcu. Deklaracje zostały już zarejestrowane w systemie SIOEPKZ - każda osoba, która złożyła deklarację otrzymała powiadomienie na e-mail podany w edzienniku. W podanym e-mailu jest instrukcja pierwszego zalogowania się do portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl. Przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe. W przypadku problemów z logowaniem proszę zgłaszać taki fakt do wychowawcy lub sekretariatu.
Ogłoszenie wyników sesji styczniowej będzie 27 marca 2024r. wyniki również można podejrzeć  w portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl. Ci którzy będą chcieli przystąpić do egzaminu ponownie mogą złożyć deklarację do 4 kwietnia 2024r.  aby mogli zdawać w sesji czerwcowej.

Featured

Sesja egzaminacyjna styczeń 2024r.


Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń 2024 r.  Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

Featured

Wyniki egzaminów zawodowych czerwiec 2023r. Deklaracje na sesję zimową.

 

Wyniki egzaminów dla uczniów są dostępne w systemie SIOEPKZ (portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl).

Natomiast świadectwa, certyfikaty i  dyplomy po egzaminie zawodowym będą do odbioru w szkole od 8 września 2023r. i przekażą je Wam wychowawcy lub będzie można je odebrać w sekretariacie.

Miło mi poinformować, że najlepszy wyniki w tej sesji uzyskali elektronicy.

Przypominam o kolejnym terminie egzaminu zawodowego w styczniu 2024r. i złożeniu deklaracji do sekretariatu do 15 września 2023r.

Featured

Egzaminy zawodowe sesja czerwiec 2023

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec 2023 r.  Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być dwie lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

Featured

Deklaracje na sesję czerwiec 2023r.

Kolejna sesja egzaminacyjne już w czerwcu. Ważną datą jest 7 lutego 2023r. do tego dnia należy złożyć w sekretariacie deklarację na sesję egzaminacyjną czerwcową -dotyczy to uczniów klas trzecich. Przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe.
Ogłoszenie wyników sesji styczniowej będzie 31 marca 2023r. Ci którzy będą musieli przystąpić do egzaminu ponownie muszą złożyć deklarację do 7 kwietnia 2023r.
Z uwagi na przypadające ferie od 30 stycznia warto deklarację złożyć przed tym terminem. Proszę wcześniej sprawdzić czy podany w e-dzienniku e-mail jest właściwy gdyż na ten e-mail otrzymacie powiadomienie o dostępie do systemu SIOEPKZ o terminach i wynikach egzaminu.

Featured

Egzamin zawodowy sesja zimowa 2023 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń 2023 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być dwie lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

egz
Featured

Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe) w tym roku wcześniej bo już 1 czerwca. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być trzy lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Featured

Deklaracje na sesję czerwiec – lipiec 2022

Przypominamy o złożeniu deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 r. zarówno dla formuły 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) w terminie: do 7 lutego 2022 r. w sekretariacie szkoły.

Featured

Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2022 r. harmonogram

Po Nowym Roku rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń-luty 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (listy imienne dostępne dla wychowawcy po 15.12.2021r. Teams)

Featured

Zgłoszenia do egzaminu zawodowego styczeń-luty 2022, odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy od 8 września w sekretariacie szkoły. Wyniki można poznać logując się indywidualnie  do systemu SIOEPKZ.

Do 15 września 2021 r. należy złożyć deklaracje na sesję styczeń-luty 2022 r. Uczniowie klas trzecich składają deklaracje dla formuły 2019 (nazwa kwalifikacji trzyliterowa, nazwa znajdują się na naszej stronie tu.  Uczniowie którzy zdają  kwalifikacje dwuliterowe składają na formularzu 2017. Proszę uczniów aby podali w e-dzienniku aktualny e-mail gdyż taki będzie wpisany do systemu SIOEPKZ.