Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021

Mimo zawieszenia zajęć trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2021 r. (kwalifikacje jedno i dwuliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (listy imienne otrzymają wychowawcy po 6.12.2020r.)


Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017 (dwuliterowe)
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2012 (jednoliterowe)

Wersja skrócona, egzaminy pisemne w wersji na komputerach

 

cześć praktyczna: