Featured

Zgłoszenia do egzaminu zawodowego styczeń-luty 2022, odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy od 8 września w sekretariacie szkoły. Wyniki można poznać logując się indywidualnie  do systemu SIOEPKZ.

Do 15 września 2021 r. należy złożyć deklaracje na sesję styczeń-luty 2022 r. Uczniowie klas trzecich składają deklaracje dla formuły 2019 (nazwa kwalifikacji trzyliterowa, nazwa znajdują się na naszej stronie tu.  Uczniowie którzy zdają  kwalifikacje dwuliterowe składają na formularzu 2017. Proszę uczniów aby podali w e-dzienniku aktualny e-mail gdyż taki będzie wpisany do systemu SIOEPKZ.