Featured

Egzamin zawodowy sesja zimowa 2023 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń 2023 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być dwie lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017 (dwuliterowe)
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2019 (trzyliterowe) część pisemna; część praktyczna

Skrócona wersja terminarza egzaminów praktycznych

EGZAMINY PRAKTYCZNE styczeń 2023
     
         
godz. 09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023
  SALA 26 SALA 26 SALA 17 SALA K3
9.00 TKO.07 (6) 180min ELM.05 (14) 180m ELM.05 (18) 180m FRK.03 (22) 120m
13.00   TKO.08 (9) 120min    
         
godz. 13.01.2023      
  SALA K1      
12.30 FRK.01 (2)      
         
         
godz.  17.01.2023 17.01.2023 17.01.2023  
  SALA K3 SALA K6 SALA K7  
8.00 INF.03 (15) INF.03 (14) INF.03 (14)  
12.30 INF.03 (15) INF.03 (14) INF.03 (14)  
17.00     INF.03 (6)  
         
         
godz. 17.01.2023 17.01.2023    
  SALA 18 SALA K4    
8.00 E.14 (1) EE.09 (5) 150min    
12.30   INF.02(3) 150min    
17.00        
         
SALE na dzien 11.01.2023 r. (środa) egzamin elektroniczny     
godz. sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21 K3 K4 K6 K7
8.00 INF03 INF03 INF03 INF03 FRK01, 03      
l.osób 12 12 12 12 11      
10.00 INF03 INF03 INF03 INF03, INF02 FRK03 ELM05 ELM02, 05 TKO07, 08
l.osób 12 12 12 9 12 12 13 10
12.00               ELM05
l.osób               10
operator egzaminu przygotowanie M.Pęczek przygotowanie R.Górnicki przygotowanie W.Janusz przygotowanie T.Sołtys  przygotowanie M.Bednarek przygotowanie M.Musiał przygotowanie M. Łukasik przygotowanie M. Żabiński
10.01.2023 r. egzamin elektroniczny dwuliterowy              
godz. sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21 K3 K4 K6  
8.00   EE.08            
l.osób   6            
    przygotowanie R.Górnicki           Razem