Featured

Egzaminy zawodowe styczeń-luty 2022 r. harmonogram

Po Nowym Roku rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną styczeń-luty 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (listy imienne dostępne dla wychowawcy po 15.12.2021r. Teams)


Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017 (dwuliterowe)
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2019 (trzyliterowe)

Skrócona wersja terminarza egzaminów praktycznych

Wersja skrócona, egzaminy pisemne w wersji na komputerach