Featured

Egzaminy zawodowe sesja czerwiec 2023

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec 2023 r.  Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być dwie lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:

dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017 (dwuliterowe)
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2019 (trzyliterowe) część pisemna; część praktyczna
Egzaminy są obowiązkowe.

Skrócona wersja terminarza egzaminów praktycznych

EGZAMINY PRAKTYCZNE czerwiec 2023
         
godz. 01.06.2023      
  SALA 26 sala 16    
9.00 TKO.07(12) ELM.05(7), TKO.07    
         
godz. 01.06.2023 02.06.2023    
  SALA K1 SALA K1    
8.00 FRK.01 (4) 180min FRK.01 (5) 180min    
12.30 FRK.01 (4) 180min FRK.01 (4) 180min    
17.00 FRK.01 (4) 180min FRK.01 (4) 180min    
         
         
         
godz. 12.06.2023      
  SALA 19      
8.00 INF.03 (3)      
         
         
godz. 13.06.2023 14.06.2023    
  SALA K5 SALA K5    
8.00 INF.02 (5) INF.02 (5)    
12.30 INF.02 (5) INF.02 (5)    
17.00 INF.02 (5) INF.02 (5)    
        Asystent techniczny
         
godz.  13.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
  SALA K7 SALA K7 SALA K7 SALA K7
8.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5)
12.30 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (3)
17.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (1)

 

SALE na dzien 5.06.2023 r. (poniedziałek) egzamin elektroniczny     
godz. sala nr 10 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21 K3 K4 K6 K7
8.00         INF02 INF02 INF02 INF03 INF02
l.osób         15 12 12 14
10.00         FRK.01 FRK.01 (4) INF.02 (8) INF02 INF02
l.osób         15 12 13 12
12.00 INF.02       ELM.02 (3) TKO.07 (12) ELM.05 (3) ELM.02 ELM.02
l.osób 1       15 3 14 14
operator egzaminu przygotowanie R.Górnicki       przygotowanie M.Bednarek przygotowanie M.Musiał przygotowanie M. Łukasik przygotowanie M. Żabiński
2.06.2023 r. egzamin elektroniczny dwuliterowy              
godz. sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21 K3 K4 K6  
8.00 EE.08              
l.osób 1              
  przygotowanie W.Janusz             Razem