Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2019

Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Miło mi poinformować o terminie wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami.

Dyplomy będą wydawane 24.05.2019 r. w godzinach od 11-14 w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego. Absolwenci, którzy nie odbiorą w tym terminie mogą to zrobić w sekretariacie.

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

  Przypominam o składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019r. Ostateczny termin upływa 18.02.2019 r. Dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty to siedem dni po ogłoszeniu wyników czyli do 29.03.2019r.

Uzupełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie lub u kierownika szkolenia praktycznego. Aktualne wzory deklaracji są do pobrania w formacie *.pdf lub *.doc spakowane *.zip

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2019

Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu