Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2020

 Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Wersja skrócona, egzaminy pisemne w wersji na komputerach

SALE na dzien 10.01.2020 r. (piątek) egzamin elektroniczny
godz. sala nr 15 sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21
           
           
10.00 A.23 E.21 A.23 A.27 E.13 (5);  A.27(6)
l.osób 13 11 14 10 11
12.00 E.14 AU.46 E.14 E.14 E.20
l.osób 10 11 14 13 10
14.00 E.14 E.14 E.14 E.20 E.20
l.osób 13 14 14 10 10
operator egzaminu  A.Michalik  M.Kędzior  R.Górnicki  M.Musiał  M. Łukasik

 

część praktyczna

EGZAMINY PRAKTYCZNE STYCZEŃ/LUTY 2020 r.    
             
godz. 2020-01-09 2020-01-09   godz. 2020-01-09  
D SALA 16 SALA 17   D sala 26  
9.00 A.23 (11) A.23 (16)   9.00 AU.46 (9)  
13.00 E.20 (15) E.20 (15)        
             
godz. 2020-01-13 2020-01-13        
DK SALA 18 SALA 19        
8.00 E.14 (10) E.14 (10)        
12.00 E.14 (10) E.14 (10)        
16.00 E.14 (10) E.14 (10)        
             
             
godz. 2020-01-14 14.01.2020   godz. 2020-01-14  
  SALA 19 S.SEKCYJNA   DK SALA 15  
8.00 E.14 (10)    w 9.00 A.27 (8)  
12.00 E.14 (10) E.21 (3)   15.00 A.27 (8)  
16.00   E.21 (3)        
             
             
godz. 2020-01-15 2020-01-15        
  SALA 28 S.SEKCYJNA        
8.00   E.21 (3)        
12.00   E.21 (3)        
15:00 A.19 (1)  w        
             
godz. 2020-01-17          
  SALA 15          
8.00 A.26 (2) dk        
             
godz. 2020-02-07          
  sala 21          
8.00 E.13 (5) wk      
12.00 E.13 (4)          
             
             
godz. 2020-02-11          
  sala 21          
8.00 E.12 (3) wk