Wytyczne dotyczące egzaminów zawodowych dla sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Od 22 czerwca rozpoczynają się egzaminy zawodowe w pierwszej kolejności egzamin praktyczny w modelu D (dokumentacja).
Podczas egzaminów stosujemy się do wytycznych MEN, GIS, MZ, link do pliku pdf. Proszę o zapoznanie się z tym komunikatem.

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu, co najmniej ‎‎30 minut przed rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:
dowód  tożsamości,
długopis lub pióro z czarnym atramentem ewentualnie inne przybory wymienione w komunikacie dyrektora CKE (na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, kalkulatora itd., zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, telefonów komórkowych, maskotek.
Egzamin pisemny 23.06 na stanowiskach komputerowych odbywa się również na ul. Kochanowskiego 9 w sali K6.