Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2020

 Mimo zawieszenia zajęć trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2020 r. (kwalifikacje jedno i dwuliterowe). Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Skrócona wersja znajduje się poniżej. (aktualizacja 25.05 Covid19)

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
do części pisemnej egzaminu
do części praktycznej egzaminu

Wersja skrócona, egzaminy pisemne w wersji na komputerach, aktualizacja 25.05 Covid19

cześć praktyczna: