Featured

Terminy ogłoszenia i wydawania świadectw potwierdzające kwalifikacje zawodowe

AKTUALIZACJA 17.03.2020 r. +aktualizacja 20.03.2020 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

20 marca 2020 r.   zostaną ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 w FORMULE 2012

22 maja 2020 r. to termin przekazania szkole dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 roku.

Termin przekazania szkole świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty zostaje przesunięty z dnia 20 marca 2020 roku na dzień 31 marca 2020r.

Świadectwa  potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami wydawane będą dnia 23.03 (poniedziałek) w godzinach od godz. 8 do godz. 14 w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego. Osoby, które nie odbiorą ich w tym terminie  mogą to zrobić w trakcie trwania roku szkolnego.

Dodatkowy termin na złożenie deklaracji dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty to siedem dni po ogłoszeniu wyników czyli do 27.03.2020r. zostaje przesunięty na dzień 31 marca 2020r. Deklarację można złożyć elektronicznie na e-mail szkoły.

Wyniki egzaminów prześlę  w dniu 20 marca 2020r. do wychowawców. Wychowawcy poinformują poszczególne osoby o wynikach egzaminu. Nie ma potrzeby przychodzić do szkoły! Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu mogą złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020r. do dnia 31.03.2020r.

Deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2020 można złożyć do 31.03.2020 r. w sekretariacie lub  w formie skanu lub pliku *.pdf na adres e-mailowy szkoły lub wychowawcy jeżeli zostanie wydłużone zawieszenie zajęć szkolnych.

Pełna treść ogłoszenia OKE

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18marca 2020r