Wydawanie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Wydawania dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami nastąpi 30.08.2019 r. w godzinach od 10-12 w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Absolwenci i uczniowie, którzy nie odbiorą w tym terminie mogą to zrobić później w trakcie trwania roku szkolnego.

Jednocześnie przypominam, że 9.09.2019 r. upływa termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną styczeń-luty 2020 r.

Wzór deklaracji do pobrania znajduję się na naszej stronie w dziale Dokumenty lub na stronie OKE