Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2019

Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

wersja skrócona:

SALE na dzien 18.06.2019r (wtorek) egzamin elektroniczny
godz. sala nr 15 sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21
8.00   E.12(3)      
10.00 E.13 (14) E.13 (14) E.13 (14) E.13 (14) E.13 (14)
12.00 A.19 (14) E.06 (14) E.06 (12), E.20 (1) E.06 (4), E.13 (10) A.19 (14)
14.00       E.14 (4)  
asystent tech. przygotowanie A.Michalik przygotowanie M.Kędzior przygotowanie R.Górnicki przygotowanie W.Kurek, M.Musiał przygotowanie O.Wojciechowska
(w nawiasach liczba osób)