Terminy ogłoszenia i wydawania świadectw potwierdzające kwalifikacje zawodowe

AKTUALIZACJA 17.03.2020 r. +aktualizacja 20.03.2020 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

20 marca 2020 r.   zostaną ogłoszone wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 w FORMULE 2012

22 maja 2020 r. to termin przekazania szkole dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 roku.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2020

 Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Wydawanie dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Wydawania dyplomów i świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami nastąpi 30.08.2019 r. w godzinach od 10-12 w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2019

Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec-lipiec 2019

Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Miło mi poinformować o terminie wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami.

Dyplomy będą wydawane 24.05.2019 r. w godzinach od 11-14 w gabinecie Kierownika Szkolenia Praktycznego. Absolwenci, którzy nie odbiorą w tym terminie mogą to zrobić w sekretariacie.

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

  Przypominam o składaniu deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019r. Ostateczny termin upływa 18.02.2019 r. Dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń-luty to siedem dni po ogłoszeniu wyników czyli do 29.03.2019r.

Uzupełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie lub u kierownika szkolenia praktycznego. Aktualne wzory deklaracji są do pobrania w formacie *.pdf lub *.doc spakowane *.zip

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2019

Trwają przygotowania do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2019 r. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu na tablicy ogłoszeń KSP. Skrócona wersja znajduje się poniżej.

Na egzamin należy zgłosić się minimum 30min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty). Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji znajduje się tutaj:
w części pisemnej egzaminu
w części praktycznej egzaminu