Featured

Zapraszamy po odbiór dyplomów; plan sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Już można odbierać w godzinach pracy sekretariatu (8-14 godz.) dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe technika: elektronika, informatyka, transportu kolejowego oraz usług fryzjerskich. Jeszcze raz gratulujemy osiągniętych wyników.

Plan sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Skrócona wersja w kalendarzu szkoły, listy imienne na tablicy ogłoszeń w szkole.