Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

Egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2022 r.

Rozpoczynamy kolejną sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2022 r. (kwalifikacje dwuliterowe i trzyliterowe) w tym roku wcześniej bo już 1 czerwca. Przypominam o sprawdzeniu terminów egzaminu poniżej oraz w systemie SIOEPKiZ. Proszę zwrócić uwagę na miejsce egzaminu mogą być trzy lokalizacje. Skrócona wersja znajduje się poniżej.


Na egzamin należy zgłosić się minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną oraz posiadać dokument tożsamości (ze zdjęciem, np. dowód osobisty), długopis (pióro) z czarnym tuszem, atramentem. Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie z danej kwalifikacji oraz dodatkowe informacje znajduje się tutaj:
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2017 (dwuliterowe)
dla egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie formuła 2019 (trzyliterowe)

Skrócona wersja terminarza egzaminów praktycznych

EGZAMINY PRAKTYCZNE czerwiec-lipiec 2022
  proszę dopisać się jako asystent techniczny  
         
godz. 01.06.2022 01.06.2022    
  SALA 26 SALA 26    
9.00 TKO.07 (16) ELM.05 (1)    
14.00        
         
         
         
godz.  02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 FRK.01
  SALA K1 SALA K1 SALA K1  
8.00   4 4 8
12.30 4 4 4 12
17.00 2 4 3 9
  M.Majoch M.Majoch M.Majoch techniczny
         
godz. 08.06.2022 08.06.2022 08.06.2022 INF.02
  SALA K4 SALA K6 SALA K7  
8.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6) 0
12.30 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6) 0
17.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5) 0
    Michalik M.Musiał techniczny
egz.        
godz. 09.06.2022 09.06.2022 09.06.2022  
  SALA K4 SALA K6 SALA K7  
8.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6)  
12.30 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6)  
17.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5)  
    Michalik M.Musiał techniczny
         
godz. 10.06.2022 10.06.2022 10.06.2022  
  SALA K4 SALA K6 SALA K7  
8.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6)  
12.30 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6)  
17.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5)  
    Michalik M.Musiał techniczny
      Tabak Robert 3-93628  
godz. 11.06.2022 11.06.2022 11.06.2022  
  SALA K4 SALA K6 SALA K7  
8.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6)  
12.30 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (6)  
17.00 INF.02 (5) INF.02 (5) INF.02 (5)  
      M.Musiał techniczny
godz. 20.06.2022 20.06.2022 22.06.2022  
  SALA 26 SALA 26 SALA 19  
8.00     EE.09 (10)  
12.00     EE.09 (14)  
13.00 EE.22 (4) AU.47 (4)    
17.00        
      techniczny  

Skrócona wersja terminarza egzaminów pisemnych/komputer

SALE na dzien 6.06.2022 r. (poniedziałek) egzamin elektroniczny    
godz. sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21 K3 K4 K6 K7
8.00 TKO.07 (13)  FRK.01 (12)  FRK.01 (10)    INF.02 (15)  INF.02 (13)  INF.02 (14)  INF.02 (14) 
l.osób 13 12 10   15 13 14 14
10.00 ELM.02 (13)  ELM.02 (14)    INF.02 (12) INF.02 (15)  INF.02 (13)  INF.02 (14)  INF.02 (14)
l.osób 13 14   12 15 13 14 14
12.00 ELM.02 (14)  ELM.02 (13) ELM.02 (12) INF.02 (8) ELM.05 (1) INF.02 (15)  INF.02 (13)  INF.02 (14)  INF.02 (14) 
l.osób 14 13 12 9 15 13 14 14
14.00                
l.osób                
operator egzaminu przygotowanie J.Żelasko przygotowanie R.Górnicki przygotowanie W.Janusz przygotowanie M. Łukasik przygotowanie M.Bednarek przygotowanie M.Musiał przygotowanie A.Michalik przygotowanie M.Cużytek
               
godz. sala nr 18 sala nr 19 sala nr 20 sala nr 21 K3 K4 K6  
8.00       02.06.2022 TKO.07 (3)        
l.osób       3        
8.00       21.06.2022 EE.03 (1) EE.08 (9)        
l.osób       10        
10.00       21.06.2022 EE.03 (1) EE.22 (3)         
l.osób       4        
12.00       21.06.2022 EE.09 (4)        
l.osób       4