Deklaracje na sesję czerwiec – lipiec 2022

Przypominamy o złożeniu deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2022 r. zarówno dla formuły 2017 i 2019 (kwalifikacje dwu i trzyliterowe) w terminie: do 7 lutego 2022 r. w sekretariacie szkoły.


Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie egzamin ten jest obowiązkowy dla ucznia.

Wzory deklaracji można pobrać ze strony OKE lub szkolnej. Numer zawodu i nazwy kwalifikacji są również dostępne na stronie szkoły w dziale SZKOŁA >Dokumenty akapit: Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe.

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali egzamin w sesji styczeń – luty 2022 – do 7 kwietnia 2022 r. składają deklaracje (po ogłoszeniu wyników egzaminu 31.03.2022 r.)