Wyniki sesji zimowej i kolejna czerwcowa 2024r.

Kolejna sesja egzaminacyjne już w czerwcu. Deklaracje zostały już zarejestrowane w systemie SIOEPKZ - każda osoba, która złożyła deklarację otrzymała powiadomienie na e-mail podany w edzienniku. W podanym e-mailu jest instrukcja pierwszego zalogowania się do portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl. Przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe. W przypadku problemów z logowaniem proszę zgłaszać taki fakt do wychowawcy lub sekretariatu.
Ogłoszenie wyników sesji styczniowej będzie 27 marca 2024r. wyniki również można podejrzeć  w portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl. Ci którzy będą chcieli przystąpić do egzaminu ponownie mogą złożyć deklarację do 4 kwietnia 2024r.  aby mogli zdawać w sesji czerwcowej.