Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer24780/public_html/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Zespół Szkół nr 4 - Matematyka drogą do sukcesu

Maturzyści z naszej szkoły w projekcie
„Matematyka drogą do sukcesu – matura Twoim kapitałem”

Już po raz kolejny uczniowie klas maturalnych uczący się w Zespole Szkół nr4 w Nowym Sączu będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu się do matury z matematyki. Będzie to możliwe dzięki współpracy Dyrekcji tejże szkoły z Sądeckim Towarzystwem Edukacyjnym, które już po raz drugi przystępuje do realizacji projektu ze środków Unii Europejskiej.


27.09.2012 r. w Zespole Szkół nr 4 odbyło się spotkanie organizacyjne inaugurujące projekt pod nazwą „Matematyka drogą do sukcesu – matura Twoim kapitałem”.

Obecni na spotkaniu nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice wyrazili ogromne zadowolenie z takiej formy pomocy dla maturzystów.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu zakwalifikowano 36 uczniów ( 3 grupy po 12 osób), którzy będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo a ponadto każdy z nich otrzyma bezpłatnie: zestaw podręczników, zeszyt, kalkulator, pendrive oraz przybory geometryczne.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy matematycznej wśród uczniów klas maturalnych czego następstwem będzie niewątpliwie lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki i uzyskanie wyższego wyniku.

Zajęcia, prowadzone przez nauczycieli matematyki ZS nr 4 w Nowym Sączu rozpoczynają się 01.10.2012 i będą systematycznie prowadzone do końca kwietnia 2013r. Wszystkie informacje dotyczące projektu umieszczone są na szkolnej tablicy informacyjnej, która znajduje się w Zespole Szkół nr4 w Nowym Sączu oraz na platformie internetowej utworzonej na potrzeby projektu.

Życzymy zatem tegorocznym maturzystom miłej matematycznej atmosfery naukowej na dodatkowych zajęciach a w maju na egzaminie maturalnym najwyższych wyników!
Powodzenia!