Projekt UE - "Zwiększenie potencjału ..."

Informujemy, że w naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęto już rekrutację do projektu.

Wszystkich uczniów zapraszamy do zapoznania się rodzajem proponowanych zajęć i regulaminem rekrutacji oraz informujemy, że poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać do sekretariatu w terminie od 11.09 do 22.09. br. Listy osób zakwalifikowanych do projektu zostaną wywieszone 2 października br. na tablicy ogłoszeń.

Wszelkich informacji dotyczących projektu udziela Dyrekcja Szkoły oraz Koordynator merytoryczny projektu – mgr inż. Bernadeta Głuch.

 

Wykaz proponowanych zajęć:
1. Zajęcia dodatkowe z matematyki.
2. Kurs pisania aplikacji na ANDROIDA.
3. Kurs programowania ARDUINO.
4. Kurs programowania robotów MINDSTORMS Education EV3.
5. Zajęcia dodatkowe z Grafiki Komputerowej.

Liczba miejsc ograniczona!

[ załączniki *.pdf ]

Koordynator merytoryczny projektu