Dokumenty dla ucznia/rodzica/opiekuna

Ogólne:


 

Praktyki zawodowe:


 

Ubezpieczenie:


 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie / Egzaminy zawodowe:


 

Matury:


 

Stypendia PKP PLK S.A.:


Regulamin programu stypendialnego dla uczniów szkół średnich fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - wnioski do pobrania w sekretariacie