Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /home/platne/serwer24780/public_html/www/libraries/vendor/joomla/filesystem/src/File.php on line 342
Zespół Szkół nr 4 - Twoje dane - Twoja sprawa - co to za projekt?

uodo

Twoje dane - Twoja sprawa - co to za projekt?

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Twoje dane - Twoja sprawa"

SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół.

Szczegóły projektu na: https://uodo.gov.pl/

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane– Twoja sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Systemowa edukacja w całej Polsce
Program „Twoje dane– Twoja sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską. Rocznie przystępuje do niego ponad 400 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie, rocznie Program realizuje ponad 4 000 nauczycieli oraz około 50 000 uczniów.

Program „Twoje dane– Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.
Dwa etapy realizacji programu:
- najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne;
- w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę – zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych, niestandardowych działań.