Realizacja Projektu „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie"

Przypominamy, że w naszej szkole trwa dodatkowa rekrutacja do projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wykaz proponowanych zajęć:

1. Kurs pisania aplikacji na ANDROIDA.
2. Kurs programowania ARDUINO.
3. Kurs programowania robotów MINDSTORMS Education EV3.

Wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem w proponowanych dodatkowych zajęciach zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji ( w załącznikach) oraz informujemy, że poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne ( bez skreśleń, korektorowania i poprawek) należy składać do szkolnego koordynatora – P.Bernadety Głuch.

Przypominamy również, że w ramach niniejszego projektu uczeń może uczestniczyć maksymalnie w dwóch rodzajach zajęć.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie!

Wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu udziela Dyrekcja Szkoły oraz Koordynator merytoryczny projektu – P. Bernadeta Głuch.

W załącznikach umieszczony jest dodatkowo dokument sprawozdania stypendialnego dla tych uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym korzystają z pomocy stypendialnej ( załącznik nr 8)

[ Dokumenty do pobrania i wydrukowania dla ucznia (załączniki) ]